Motion G: Säkra föryngring av chefer och ledare in i framtiden

Inlämnad av

Ledarna inom energi och teknik

Bakgrund

Vi ser att det erbjudande som Ledarna har och riktar till studenter inte nödvändigtvis har det innehåll som de är i behov av. Det finns möjlighet att bli studerandemedlem i Ledarna i nuläget men frågan är om den insatsen verkligen räcker för att vara med och skapa Sveriges framtida chefer och ledare.

Vi ser att andra fackförbund rekryterar tidigt ute på universitet / högskolor. Frågan är hur vi kan ha en närvaro i den ytan och komma in tidigare i blivande chefer / ledares utveckling. Vi behöver även lyssna till vad studenterna anser som viktigt och vilka drivkrafter som finns för deras utveckling."

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att öppna upp och satsa på området ”Säkra föryngring av chefer och ledare in i framtiden” genom att informera, driva kampanjer med universitet / högskolor för att nå ut till målgruppen. Ledarna kan även lyfta de fördelar som finns med att vara ansluten till Ledarna i ett tidigt skede.
  • att Ledarna som ett nästa steg skapar en plattform där adepter, studerande matchas med mentorer, förslagsvis ledamöter i branschföreningarnas styrelser eller anställda på Ledarnas kansli. Det sistnämnda bygger på att Ledarna centralt ställer sig frågan hur man knyter sig unga adepter.
  • att Ledarna skapar ett program för mentorskap som skulle kunna innehålla dels träffar mellan mentor och adept och dels att en genomgång görs av Ledarnas kursutbud med rekommendation till adepten att genomgå vissa kurser. När adepten gått igenom programmet finns det möjlighet att få ett certifikat som visar på intresse och engagemang att utvecklas vidare i en yrkesroll som framtida chef / ledare.

Tillbaka till sidan Motioner