Motion H: Alla ska ha en bra chef, att lyfta och möjliggöra chefskapet oavsett ålder

Inlämnad av

Ledarna inom energi och teknik

Bakgrund

Ledarna arbetar och belyser detta redan men vi önskar att förstärka det ytterligare då den pågående åldersdiskriminering bör bromsas in.

  • Om Sverige ska klara kompetensförsörjningen så behövs såväl äldre erfarna som yngre chefer.
  • Det behövs ett åldersmedvetet ledarskap och kompetensbaserad rekrytering. En anställd ska kunna vara och bli en bra chef under olika perioder av sitt arbetsliv, både som ung och längre fram i sin karriär. En organisation ska kunna lyfta en yngre och/eller en erfaren person till chefspositioner.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna belyser den åldersdiskriminering som sakta växt fram på den svenska arbetsmarknaden och som vi anser bör bromsas in.

  • att Ledarna bryter normer och lyfter detta genom exempelvis kampanj att det är lika viktigt att belysa erfarna bra chefer som unga.

  • att Ledarna skapar ett liknande pris med Årets Chef. Vi efterlyser ett pris baserat på kategorin att ”Alla ska ha en bra chef” där bra chefer kan nomineras på motsvarande vis som Årets kvinnliga ledare.

Tillbaka till sidan Motioner