Motion A: Handla lokalt – för miljöns och svenska fackförbundsmedlemmars bästa

Inlämnad av

Grafiska medieförbundet

Bakgrund

Transporter belastar vår miljö negativt och måste förkortas i möjligaste mån. Många av våra medlemmar befinner sig i en tuff situation på grund av den rådande konjunkturen. Ledarna är en organisation som kan välja leverantörer som har mindre miljöpåverkan och som dessutom har medlemmar i Ledarna bland de anställda.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att produkter och tjänster köps närproducerat. Köp inte sopsäckar tillverkade i fossilbaserad plast i kolkraftslandet Kina utan istället sådana som är tillverkade av bioplast eller returplast i en svensk fabrik driven av grön el. Köp inte trycksaker (exempelvis tidningen Chef) från tryckerier belägna utomlands som bidrar till långa transporter och en hög miljöbelastning. Alla inköp ska ske från producenter som ger så korta transporter som det är möjligt och som har medlemmar i svenska fackförbund som anställda.

Tillbaka till sidan Motioner