Motion I: Ta fram repetitionskurs av företrädarcerifieringen

Inlämnad av

Ledarna inom teknik och motor

Bakgrund

Om det har gått många år sedan företrädarcerifieringen genomfördes, så kan de flesta företrädarna behöva att repetera den. Detta för att man ska vara uppdaterad på de senaste förändringarna i lagar och avtal. I det fall man vill repetera dagens certifieringsutbildning, så tar denna upp till 8 timmar och det vi vill få fram är en kortare repetitionsutbildning.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna tar fram en repetitionskurs i företrädarcertifieringen för att vi alla ska bibehålla och förstärka den kunskap, som krävs för att ta sitt uppdrag som företrädare och förhandlare och verka i rollen som förhandlare och företrädare på allvar.

Tillbaka till sidan Motioner