Motion M: Anställningsvillkor för chefer

Inlämnad av

Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete

Bakgrund

Ledarna ska vara det självklara valet för chefer och visionen är att alla har en bra chef. Därför är det viktigt att Ledarna värnar om chefers villkor så att medlemmarna får de bästa möjligheter att verka inom sitt uppdrag. Som ett led i att se över dessa förutsättningar behöver Ledarna aktivt arbeta med anställningsvillkor för de chefer som inte har en trygg anställning. Det finns medlemmar inom förbundet som inte är anställda som chefer i sin grundbefattning utan tillförordnas under viss tid. Dessa förordnanden är ofta vagt utformade och utelämnande för den enskilde chefen. Otydliga krav och kriterier för utvärdering gör det svårt att följa upp. Dessa villkor leder till en sämre anställningstrygghet än övriga anställda.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna med hjälp av sina medlemmar kartlägger hur många medlemmar som är förordnade som chefer.
  • att Ledarna synliggör villkoren för chefer med förordnande och lyfter in frågan i samhällsdebatten via lämpliga forum.
  • att Ledarna via ett aktivt partssamarbete säkerställer att förordnande inte kvarstår som alternativ på svensk arbetsmarknad.

Tillbaka till sidan Motioner