Motion P: Stöd för företrädare

Inlämnad av

Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete

Bakgrund

Grunden för vår tillväxt är demokrati och i demokratin finns ett fantastiskt engagemang som resulterar i medlemsaktiviteter på lokal nivå. En av våra styrkor är den självständighet som branschföreningar, lokala klubbar och företrädare har. Ett anpassat innehåll lockar inte bara nya medlemmar utan skapar även värde för befintliga.

Vi lokala företrädare som arbetar heltid men samtidigt ska sköta vårt fackliga uppdrag prioriterar att stötta medlemmar, delta på förhandlingar, samverka. Detta medför att ta fram mallar och medlemsaktiviteter blir sekundärt. Det kan tyckas att det inte är någon svårighet att ta fram mallar för information -och välkomstbrev eller förslag på bra medlemsaktiviteter. Men för den som inte har tiden då är det en utmaning.

Om Ledarna kunde stötta med detta då stärker vi både varumärket utan även demokratin i och med att fler medlemmar få samma möjligheter.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna tar fram behövligt material; exempelvis mallar för informations- och välkomstbrev.
  • att Ledarna publicerar goda exempel på medlemsaktiviteter.

Tillbaka till sidan Motioner