Motion R: Medlemsaktiviteter som nyckeltal

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Ledarnas branschföreningar erbjuder sina medlemmar det som är unikt för föreningen i form av intressegemenskap och aktiviteter medan Ledarna svarar för erbjudandet om service, stöd och gemenskap till alla medlemmar. Föreningarna har ett uppdrag att stå för kunskap om branschen och dess arbetsplatser samt att omsätta denna kunskap till medlemsnytta.

Vad som innefattas i begreppet medlemsnytta har varit uppe för diskussion vid flera tillfällen, så även denna gång genom en motion från Ledarna inom kost och näring. Vi menar att en viktig komponent när det handlar om att skapa medlemsnytta är att erbjuda för branschen relevanta medlemsaktiviteter.

För att lyfta vikten av medlemsaktiviteter föreslås att till den månatliga medlemsstatistiken läggs till ytterligare mängd/volym medlemsaktivitet per medlem/förening. Genom detta ges ökad transparens av det arbete föreningarna levererar i form av medlemsaktiviteter.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att ge kansliet i uppdrag att till medlemsstatistiken tillföra information om genomförda medlemsaktiviteter per förening med andel per medlem som nyckeltal.