Motion S: Mångfalds- och inkluderingsnätverk

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Ledarnas vision är att alla ska ha en bra chef. För att få de bästa cheferna så behöver bilden av vem som kan vara chef breddas och utvecklas, det slår Ledarnas förbundspolitiska program fast. Som ett resultat av motion 19 till kongressen 2022 kommer förtroendevalda och anställda att få ta del av en utbildning i syfte att bredda jämställdhetsdiskursen inom förbundet. Vi önskar att Ledarna fortsätter att arbeta aktivt med frågan och tillhandahåller fler plattformar för branschföreningarna att utveckla, stärka och förbättra det egna inkluderings- och mångfaldighetsarbetet.

Kunskapshöjande verksamhet genom utbildning är ett fantastiskt första steg, men vi vill inte stanna där. Förtroendevalda för branschföreningarna är bärare av respektive verksamhets kultur och har en viktig roll i allt strategiskt tillgänglighets- och mångfaldsarbete. För att kunna omsätta kunskap till verksamhet tror vi att det behövs en pågående dialog och ett forum för att dela best-practice inom organisationen. Ett forum med specifikt fokus på just mångfalds- och inkluderingsfrågor, där förtroendevalda kan mötas, utmana, utveckla och utbyta perspektiv i syfte att stärka respektive förenings verksamhet inom dessa frågor.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna startar ett mångfalds- och inkluderingsnätverk för förtroendevalda i branschföreningarna.