Motion V: Förbättrad positionering inom OFR för Ledarna

Inlämnad av

Ledarna inom räddningstjänsten, Ledarna inom staten, Ledarna inom offentlig sektor

Bakgrund

Ledarna utgör en av tretton medlemsorganisationer inom OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd). Sammanlagt representerar OFR 566 000 medlemmar, varav nästan 24 000 är medlemmar i Ledarna.

På vissa arbetsplatser är det vanligt att Ledarnas medlemmar representeras av det största förbundet, vilket ofta innebär att ST eller Vision förhandlar för Ledarnas medlemmars villkor samt vid förhandlingar inom OFR finns inte Ledarna med när man förhandlar mot exempelvis SKR och Sobona, vilket innebär att ST eller Vision även här förhandlar för Ledarnas medlemmars villkor och denna situation är inte optimal varken för medlemmarna själva eller för att Ledarna ska kunna växa inom sektorn. Det är av yttersta vikt att Ledarna intensifierar sitt engagemang och tar en starkare position inom OFR.

Under de senaste åren har antalet Ledarnas medlemmar som ingår i OFR ökat. För att fortsätta denna tillväxt behöver medlemmarna inom denna sektor känna att de är medlemmar i Ledarna, att de företräds av Ledarna och inte av andra förbund.

Vi uppmanar Ledarna att intensifiera sitt arbete och stärka sin position inom OFR. Vidare bör Ledarna utforska hur det kan säkerställas att varje enskild medlem har möjlighet att avstå från att bli representerad av andra förbund. Det är viktigt att Ledarnas medlemmar har löneöversyn enligt Ledaravtalet.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna förstärker sin position i OFR genom att avsätta resurser till detta.
  • att Ledarna intensifierar arbetet i OFR.
  • att Ledarna utreder huruvida de enskilda medlemmarna ska kunna avstå från att representeras av andra förbund.
  • att dessa åtgärder och utredning ska vara genomförda och presenteras vid Ledarnas kongress år 2026.