Motion W: Verka för jämställdhet

Inlämnad av

Daniel Myr

Bakgrund

Ledarnas stadgar § 1 punkten 1.2 tydliggör att vi samlar och företräder chefer på alla nivåer och alla områden för att tillgodose chefers gemensamma och enskilda behov och intressen både i fråga om ledarskap och chefsvillkor.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att texten ”Ledarna hävdar chefers rätt till ett jämställt arbetsliv och rätten att inte missgynnas på grund av föräldraskap.” förs in i föreningens stadgar under § 1 punkten 1.2.