Motion X: Icke tvingande servicekoncept “Förstärkt och utvecklad föreningsservice” (fuffen)

Inlämnad av

Ledarna inom Livsmedelsbranschen, Ledarna inom privat tjänstesektor

Bakgrund

De senaste åren har många av diskussionerna under våra olika typer av möten inom ramen för uppdraget inom Ledarna, handlat om det som inom organisationen fått arbetsnamnet ”fuffen”, förstärkt och utvecklad föreningsservice.

Diskussionerna har handlat om att man står utanför om man inte är med. Utanför på så sätt att påtryckningar utövas om tvingande deltagande och betalningar av konceptet.

Vi menar att detta inte hör hemma i en demokratisk organisation. Det tar sig för oss märkligt att en organisation som Ledarna menar att alla föreningar oavkortat ska gå med i ”Förstärkt och utvecklad föreningsservice”, oavsett behov eller kostnad.

Därutöver ytterst märklig modell att tvingas betala för tjänster som idag också redan ingår i dagens föreningsservice. Inte heller finns det klarlagt varför Ledarna menar att alla föreningar måste gå med, att föreningar ej får höja sin medlemsavgift om man går med, eller varför man som organisation, ska ha en överdoserad administration, när det egentligen krävs genomlysning och tydlighet i krav och utveckling av andra professioner och tjänster inom Ledarna.

Som chefer arbetar vi dagligen med effektiviseringar och prismedvetenhet vid köp och sälj av tjänster. Det känns därför mycket märkligt att föreningar ska tvingas betala en fast avgift utan att veta kostnader, vad som är tänkt med avgifterna och så vidare. Det finns ingen kostnadsmedveten chef som går och köper en tjänst, utan att veta vad den kostar eller vad som kan levereras etcetera. ”Förstärkt och utvecklad föreningsservice” ska sträcka sig över flera år enligt den modell som till viss del presenterats, men sannolikheten är att kostnaderna för ”Förstärkt och utvecklad föreningsservice” kommer att bli långt högre än vad som idag presenterats.

Vi anser även att de tjänster som i dag har erbjudits föreningarna via föreningskoordinatorerna, även fortsatt ska vara kostnadsfria. Ledarna har i sin egenskap av att vara systemägare, alla medlemmar registrerade i sitt medlemssystem, på ett sätt som ej föreningarna har möjlighet att ha.

Därmed måste föreningarna nyttja föreningsservice för att kunna få ta del av medlemsuppgifter samt utskick till sina medlemmar. Det blir dock orimligt att föreningarna då även ska betala en hög administrationsavgift enligt den vaga modell som presenterats.

Ledarna pratar ofta om medlemsnytta, men det blir ett märkligt resonemang om en stor del av medelsavgiften ska gå till ett koncept som kostar mer än det smakar.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att ingen förening ska tvingas in i ”Förstärkt och utvecklad föreningsservice”.
  • att varje förening utan ökad avgift ska kunna få ta del av samma föreningsservice som idag det vill säga beslut FS 10, 2012-12-10-12.
  • att demokrati i en demokratisk organisation med egna juridiska enheter ska råda och inga påtvingande krav om ”icke höjningar av medlemsavgift” ska råda. Stadgarna ska följas.