Motion Y: Informera om Ledarnas branschföreningar

Inlämnad av

Ledarna inom Transport och logistik

Bakgrund

Eftersom merparten av Ledarnas medlemmar inte har vetskap om att de tillhör en branschförening behöver detta uppmärksammas.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att Ledarna i tidningen Chefs medlemsbilaga fortlöpande presenterar respektive branschförening, samt vilka branschfrågor och avtal som tillhör respektive branschförening. Förslagsvis presenteras två föreningar per medlemsbilaga, vilket innebär att alla föreningar hinner presenteras under ett år.