Motion: Centrala avtal med externa leverantörer

Inlämnad av

Ledarna inom idéburen sektor

Bakgrund

Det finns ett behov inom Ledarnas föreningar att kunna ta hjälp av externa leverantörer för olika typer av varor och tjänster. För att kunna lösa det behovet behövs centralt tecknade avtal med företag, så att föreningarna kan ta kontakt med dessa på egen hand. Det kan också finnas föreningar som redan tecknat egna avtal med leverantörer som erbjuder varor och tjänster som i sin tur skulle kunna vara till nytta för andra föreningar. Genom att förbundet tecknar avtal och tillhandahåller information om vilka avtal som finns, kan vi samla vår gemensamma köpkraft med ett flertal fördelar som resultat. Det finns en stor poäng att genom centrala avtal säkerställa att vi följer förbundets policys och riktlinjer. Dessutom underlättar ett sådant förfarande för föreningsstyrelserna i deras arbete.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • Att Ledarna kartlägger vilka behov som finns av externa leverantörer i föreningarna och tecknar avtal med dem.

  • Att i de fall som det redan finns centralt tecknade avtal eller avtal tecknade av föreningar tillhandahålls information över vilka avtal som finns.

Tillbaka till sidan Motioner

Kommentera motionen


Diskutera, debattera och kommentera gärna motioner och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter. Det gör du på kongressens Facebooksida.

När du kommenterar ber vi dig att visa respekt för andras åsikter. Vi tillåter inte personangrepp eller rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedvärderande inlägg. Kommentarer som bryter mot dessa regler kommer att tas bort.