11. Ledarnas materialinköp, exempelvis tryck, ska köpas in i Sverige. För att måna arbetstillfällen och miljön

Inlämnad av

Grafiska medieförbundet

Bakgrund

Exempelvis tidningen Chef har tryckts i kolkraftslandet Polen i många år. Då kompetensen för att trycka den i Sverige på svenskt papper finns, liksom för Ledarnas andra trycksaker, så ska den och alla andra tjänster och produkter som köps in vara närproducerade.

Vi yrkar att kongressen beslutar

  • att alla inköp av tjänster och produkter ska göras från svenska företag och gynna svenska arbetstillfällen. Enda undantag från detta är när kompetensen inte finns bland svenska skattebetalare.
  • att tidningen Chef omedelbart upphör att tryckas utomlands.
  • att Ledarna centralt mera använder sig av den specialkompetens som finns hos respektive branschförening.
  • att Ledarnas inköp alltid ska gynna svenska arbetstillfällen och därmed på köpet bli både närproducerad och miljösmart.