Thomas Hartman

Chef externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

53 år, bor i Umeå.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

1. Stärkt opinionsbildning. Med min bakgrund inom intressebevakning och påverkansarbete vill jag se att Ledarna tar plats mer i den allmänna debatten för att tydliggöra chefens roll i samhället.

2. Chef/ledare är ett eget kompetensområde. Mötet mellan människor och de mellanmänskliga relationer som uppstår kan spränga gränser och utveckla samhället. Här kan Ledarna bidra. Därför behöver vi stärka erbjudandet från Ledarna och trycka på att chefen är en yrkesroll som kräver utveckling av speciell kompetens.

3. Stärka medlemsnyttan. Jag vill delta i samtalet vad en ny tid kräver av Ledarna. Hur kan vi arbeta smartare för att behålla medlemmar längre och vara en attraktiv nätverksorganisation som lockar nya medlemmar.

Nominerad till 1:e vice ordförande av:

Ledarna inom offentlig sektor. Thomas har en bred erfarenhet inom olika styrelseuppdrag både regionalt, nationellt och av internationellt styrelsearbete. I sitt arbete har Thomas lyckats mycket framgångsrikt med bland annat påverkansarbete, platsutveckling och public affairs. Thomas har varit verksam som ordförande för Ledarna inom offentlig sektors valberedning sedan föreningen bildades 2013. Genom sin kompetens och erfarenheter inom styrelsearbete, opinionsbildning, ledarskapets betydelse inom komplexa processer. För det fortsatta utvecklingsarbetet inom Ledarna kommer Thomas genom sina kompetenser samt personliga egenskaper att kunna bidra på ett mycket bra sätt i förbundsstyrelsen.

Thomas Hartman är även nominerad till 2:e vice ordförande

Thomas Hartman är även nominerad till ledamot

thomas-hartman.jpg