Anders Grahn

Chef Komponent, Vedum Kök & Bad AB.

53 år, bor i Mariestad.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Att Ledarna blir det självklara valet för alla chefer. Jag har en god framtidstro där Ledarna kan stärka sina positioner i sammanhang som vi verkar i. Vi har flera utmaningar som jag tror att vi kan utveckla till något bättre.

1. Att vi får alla våra föreningar att jobba mer mot våra medlemmar och kan ge en bättre leverans av branschkunskap, bevakning och ett aktivt deltagande i alla frågor som rör de olika branscherna. Detta kommer vi delvis uppnå genom en förstärkt föreningsservice, men vi måste alla vara överens om hur vi vill synas utåt mot medlemmarna. Vi har för stor variation idag och många medlemmar känner knappt till sin förening.

2. Stärka demokratin genom att aktivt arbeta för att vägen in i Ledarna kan se olika ut och att hindren minimeras. Vi har en ålder bland våra mest erfarna och aktiva som är hög och vår förmåga att verkligen visa på att demokratin är levande och inte faller i intresse är väldigt viktigt för vår förmåga att utvecklas.

3. Att vi kan fortsätta växa med medlemmar i en takt som ger oss mer mandat och verklig plats på arenan och i de sammanhang där vi möter våra parter.

Men också att vi kan få en tillväxt som gör att vårt handlingsutrymme stärks och vi kan ge mer erbjudande till alla våra medlemmar.

4 . Att vi håller fokus även på att vi är en facklig organisation primärt och att våra medlemmar förväntar sig att vi hela tiden jobbar för dem, i alla de delar som omsluter medlemskapet.

Ledaravtalet fyller 30 år 2022, där har vi flera områden som måste få komma upp till ytan igen och verkligen få alla att verka för det som står i våra avtal.

Jag upplever att vi fortfarande har många arbetsplatser där vi är kvar i ett tänk som gör att vi behandlas som alla andra fackförbund, vilka inte har vår modell.

5. Att cheferna kommer bli viktiga i den omställning som kommer i takt med att vi måste ställa om för vår framtid och kommande generationer, är det nog ingen som betvivlar. Här är det viktigt att Ledarna har en hög kompetens, insikter om vad som kommer bli framtidsbranscher och vilka som kommer slås ut i takt med förändringarna.

Att vi som förbund kan både erbjuda kunskap, sammanhang för diskussioner och stötta medlemmar som inte kommer arbeta kvar i sin nuvarande bransch.

Ledarna kommer aldrig vara en kunskapskälla i alla delar, men vi kan se och agera på det som kommer som följd av förändringar i samhället.

I denna stora fråga engagerar jag mig mycket i frågan om skogens framtid, eftersom jag är ordförande i STI, som omsluter hela skogsindustrin. Skogen är en framtidsfråga, både som värderesurs för våra branscher, men också lösningen i många fall att gå ifrån ett fossilt beroende, samtidigt som skogen ska vara där för alla, både människor och djur.

Nominerad till 2:e vice ordförande av:

Ledarna inom idéburen sektor. Anders är en erfaren chef, erfaren Ledarnaprofil och en klippa i det nuvarande uppdraget som 2:e vice ordförande i förbundet.

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Anders har visat mycket stort engagemang för Ledarnas bästa och har gjort ett mycket bra arbete i detta forum. Vi anser att han behövs framgent och har mycket att bidra med.

Ledarna inom teknik och motor. Anders har en lång erfarenhet från Ledarnas arbete och är en stor tillgång för styrelsen.

Ledarna inom transport och logistik. Stor chefserfarenhet från branschen skog- och träindustri.

Ledarna inom vård och omsorg. Vi anser tillsammans att Anders ska få fortsatt förtroende i förbundsstyrelsen för Ledarna.

Byggcheferna. Anders har åtta år i förbundsstyrelsen, varav fyra år i presidiet. Detta gör att han har erfarenheten och tryggheten presidiet behöver för att kunna fokusera på de viktiga frågor Ledarna har framåt. Byggcheferna värdesätter att han belyser vikten av att fler föreningar behöver jobba mer för våra medlemmar och kan ge en bättre leverans av branschkunskap, bevakning och ett aktivt deltagande i alla frågor som rör de olika branscherna.

Anders Grahn är även nominerad till 1:e vice ordförande

Anders Grahn är även nominerad till ledamot

anders-grahn.jpg