Yvonne Hedman Nordlander

Odlings- och förädlingsspecialist, Stora Enso plantor Falun.

48 år, bor i Svärdsjö.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Att kommunicera självklarheten med facklig tillhörighet för chefer, visa en handlingskraftig organisation med förebilder som når fram till alla åldrar. Att medlemmar får trygghet, nytänkande och personlig utveckling! Stress, utanförskap, mobbning i alla led bekämpas. Jag engageras av orättvisor, genusfrågor, kommunikation, digitalisering, säkerhet och att underlätta arbetet med rätt verktyg. Få se anställda som trivs och lyckas på jobbet ger mig energi. Låt oss alla gå till jobbet förväntansfulla.

Nominerad till 2:e vice ordförande av:

Sveriges skogstjänstemannaförening. Yvonne är en person med stort hjärta och stort engagemang och jag tror att hon kan göra skillnad på den här nivån.

Yvonne Hedman Nordlander är även nominerad till ledamot

yvonne-hedman-nordlander.jpg