Lorri Mortensen Mates

Tf förvaltningschef, fritids-och kulturchef samt administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen, Olofströms kommun.

53 år, bor i Sölvesborg.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

I år fyller ledaravtalet 30 år och trots detta så har vi fortfarande lång väg att gå för att detta ska bli en naturlig del när det gäller chefers trygghet och villkor på arbetsmarknaden, även fortsättningsvis. Ledarnas legitimitet ligger i att vi från början är en facklig organisation. Den enda i sitt slag och den enda fackliga organisationen som på riktigt företräder samt förstår chefers situationer. Det ska vi fortsätta med. Chefer är samhällsbärare och går ofta i bräschen för utveckling och initiativtagande.

Dessa utmaningar kräver också hållbara chefer, vilket är en fråga som jag ser att vi ska lyfta ytterligare. För vem vill bli chef om inte hållbarhet även för chefen är en naturlighet? Vi behöver bli vassare som organisation och våga sticka ut hakan i obekväma frågor. Driva, höras i debatten, synas i morgonsoffor och framförallt våga. Vi ska vara den naturliga parten i samhällsdebatten när det gäller expertis på chefsfrågor.

Den röda tråden gällande min yrkeserfarenhet är att jag varit chef och ledare i flera olika branscher. Branscher med helt olika typer av verksamheter och inriktning. Vilket kortfattat innebär att jag haft förmånen att få arbeta som chef på privata företag, i ideella organisationer, kreativa näringar, i kommun och regioner samt i ett regeringsbärande parti.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation, pr, marknadsföring, kris- och konflikthantering, strategisk rådgivning, opinion och påverkansarbete. Därutöver har jag innehaft och har flera styrelseuppdrag och i dessa också olika roller. Genom att dela med mig av min sammantagna erfarenhet och kunskap vill jag gärna fortsätta att medverka till medlemsnytta för Ledarnas medlemmar.

Nominerad till förbundsordförande av:

Ledarna inom privat tjänstesektor. Lorri har en lång erfarenhet av att arbeta som chef på flera olika nivåer, inom flera olika organisationsformer, innebärandes erfarenhet av att vara chef i offentligt styrda organisationer, privata företag, ideella föreningar, bildningsförbund m.m.

Lorri har utifrån detta ett stort kontaktnät. Under sina år som tjänsteman i ett regeringsbärande parti arbetade hon med opinionsarbete och kampanj och är van att diskutera viktiga frågor och få upp dem på agendan.

Som medlem i Ledarna har Lorri bland annat varit facklig företrädare på arbetsplatser men även skaffat sig stor kunskap om Ledarnas organisation i sin helhet. I sin nuvarande roll som tillförordnad förvaltningschef, fritidschef och administrativ chef ingår Lorri i den högsta ledningen i sin kommun.

Lorri är vår ordförande och vi har erfarit hennes starka och tydliga ledarskap vilket vi uppfattar som värdegrundsbaserat och inspirerande. Vi ser gärna att detta ledarskap återspeglas även i förbundsstyrelsen.

Koncernklubben Ledarna i Samhall. Modern ledare med ett inkluderande och mångfaldstänk i sitt ledarskap. Värnar om demokratiska värderingar och är följsam utefter omvärldens förändringstakt. Driver med outsinlig kraft hållbart ledarskap och är chefens röst på alla nivåer. Inger förtroende, visar förtroende och har alltid fokus på strategisk utveckling.

Ledarklubben ISS Facility Services AB. Lorri vet vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta som hög chef inom flera olika områden. Vi vet även att hon har ett väldigt stort kontaktnät, inte minst från sin tid som högre tjänsteman i riksdagen. Hon är dessutom väldigt erfaren när det kommer till fackliga frågor.

Som ordförande i LPT, som är den förening som arbetar för våra frågor, driver hon även opinionsfrågor på en strategisk nivå. Dessutom har hon i egenskap av ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen sedan flera år en mycket god insyn i Ledarnas och förbundsstyrelsens arbetssätt. Alla dessa meriter och egenskaper borde vara ett krav för en förbundsordförande!

Anneli Samuelsson. Om ni vill ha en stark och modig ordförande som inte räds några frågor som gynnar våra medlemmar är Lorri rätt person. Hon har erfarenhet av maktens korridorer och kan sätta Ledarna på kartan. Lorri är framåt och har en stark drivkraft för våra medlemmars frågor och hon både vill och kan synas och höras i våra frågor. Hon tar ställning och vågar driva även lite mer kontroversiella frågor, hon räds inte att bli ifrågasatt utan står upp för sina/våra åsikter. Ledarna behöver utvecklas, bli visionära och åter ligga i framkant och då behöver vi en ordförande som Lorri.

Lorri Mortensen Mates är även nominerad till 1:e vice ordförande

Lorri Mortensen Mates är även nominerad till 2:e vice ordförande

Lorri Mortensen Mates är även nominerad till ledamot

lorri-mortensen-mates-fs-2.jpg