Angelique Prinz Blix

Uppsalahem hållbarhet.

57 år, bor i Uppsala.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Att leda digitalt, tillitsbaserat med självledarskap och att stimulera återväxt för chefer är en framtidsutmaning. Som chef ska man kunna leda från golvet och inte fastna i administration och möten. Hur kan vi skapa attraktivitet i ledarskap för unga och hur kan vi behålla äldres kompetens? Framtidutsmaningen är också att färre ska klara chefskap för större arbetsgrupper, hantera arbetsmiljön och ökad psykisk ohälsa.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom offentlig sektor. Angelique har bred erfarenhet av chefskap i olika ledande befattningar mellan 1990 och 2018 i följande befattningar: Vice vd och ägare av Frick Media, marknadschef TV4 Uppland, kommunikationschef UL kollektivtrafik, tf kommunikations- och hållbarhetschef. Från 2018 och tills nu har Angelique haft uppdraget som förtroendevald ordförande för Omsorgsnämnden. Angelique har mycket erfarenhet som kommer väl till pass i förbundsstyrelsen och kommer att passa bra med all sin erfarenhet av styrelsearbete och chefsarbeten.

Medieledarna. Angelique står för förnyelse och har en digital inriktning vilket stärker Ledarnas arbete i styrelsen.

angelique-prinz-blix.jpg