Christer Gustafsson

Vattenfall, ordförande Ledarna i Vattenfall.

62 år, bor i Öregrund.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

En stor utmaning för Ledarna tillsammans med övriga personalorganisationer är att många ungdomar väljer att inte teckna medlemskap i en fackförening. Min erfarenhet är att de som är anställda redan och byter till ett chefsjobb byter fackförening och går med i Ledarna. Många nyanställda unga chefer väljer att inte gå med i Ledarna eller någon annan fackförening.

Vi behöver jobba mer med medlemsnyttan både för gamla som nya medlemmar. Ledarna har mycket att erbjuda men vi måste nå ut till nya som gamla medlemmar.
Det är viktigt att vi informerar om alla fördelar som medlemskapet ger samt utvecklar medlemsnyttan vidare.

Ledaravtalet har varit med länge nu. När det kom var det revolutionerande kanske lite väl i framkant för att uppfattas positivt hos alla parter. Många föreningar/företag har jobbat med det och utvecklat vidare. De goda exemplen måste lyftas fram samt utveckla det vidare.

Hållbara chefer är ett annat tema som vi måste flytta upp på dagordningen.
Vi har omformulerat det till en vision ”Alla har en bra chef”. Det finns många kanter som behöver slipas innan hjulet rullar själv. Till exempel har många av våra medlemmar inlöst övertid, det innebär ju inte att de ska bo på jobbet. Ingen ser när man är kvar på kvällen. Men alla ser när man inte är på plats dagen efter.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom teknik och motor. Christer har gedigen erfarenhet som chef men framförallt för sitt engagemang som koncernfacksordförande i Ledarna inom Vattenfall samt sitt härliga driv i Energi &Teknik. Christer har hög kunskap i det fackliga arbetet och är en god lyssnare. Han utmanar den högsta ledningen med skarpsynta inlägg som skapar en bra debatt.

Christer Gustafsson är även nominerad till 1:e vice ordförande

christer-gustafsson.jpg