Erica Permeklev

Arbetsmiljöingenjör, Xylem.

48 år, bor i Örsjö.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

En av våra utmaningar är att få unga chefer att förstå att ledarskapet är en profession som man behöver utbilda sig inom och att facket kan vara en stor hjälp på vägen att bli en bra chef.

Vi behöver hitta sätt att engagera cheferna utan att det tar för mycket av deras arbetstid.

En stor fråga som engagerar mig är chefens arbetsmiljö. Chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö granskas sällan. Företagen fokuserar på fysiska risker och medarbetarna men glömmer ofta bort att riskbedöma och granska chefernas arbetsmiljö och arbetsbelastning. Detta är en viktig fråga för att vi ska komma närmare vår vision, alla har en bra chef. En stressad chef som inte hinner med sina medarbetare är sällan en bra chef.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom idéburen sektor. Lång erfarenhet som förtroendevald och som företrädare i en av förbundets största föreningar.

Ledarna inom transport & logistik. Har under mandatperioden visat stort engagemang för Ledarnas utmaningar.

Ledarna inom teknik och motor. Lång erfarenhet inom Ledarnas organisation. Aktiv inom Ledarna från lokal klubb till förbundsstyrelse. Driven i frågor som berör våra medlemmar, till exempel chefens arbetsmiljö.

Ledarna inom staten. Erica har erfarenhet av både det fackliga arbetet och föreningsarbetet inom Ledarna sedan flera år. Hon representerar en bransch med stor andel medlemmar, hon lyfter frågor om chefers arbetsmiljö och förutsättningar och hon bidrar med ett bredare perspektiv i förbundsstyrelsen. Vi anser att Erica ska få ett fortsatt förtroende.

Ledarna inom privat tjänstesektor. Erica Permeklev har erfarenhet av att arbeta med chefsfrågor kopplade till arbetsrätt och arbetsmiljö, vilket vi ser som en tillgång i förbundsstyrelsen.

Byggcheferna. Erica har flerårig erfarenhet av både det fackliga arbetet och föreningsarbetet inom Ledarna, med stort engagemang och gott resultat. Hon är lugn, noggrann, saklig och har både bredden och det goda ledarskap vi anser behövs i förbundsstyrelsen.

Erica Permeklev är även nominerad till 1:e vice ordförande

Erica Permeklev är även nominerad till 2:e vice ordförande

erica-permeklev.jpg