Eva-Marie Fellermark

Enhetschef, Region Norrbotten.

40 år, bor i Boden.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

En spännande utmaning är att i samhällsdebatten göra de yngre generationerna intresserade av ledarskap och att ge erfarna och kunniga chefer goda möjligheter att fortsätta i sitt ledarskap. En annan utmaning är att normen för vem som kan bli chef måste förändras. Ledarskapet bör vara representativt i förhållande till samhället i övrigt.

För mig är det viktigt att arbeta med förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap. Därför är det viktigt för mig att chefer och ledare får bra organisatoriskt stöd för att kunna göra ett bra jobb.

Men ledarskap är en process som bygger på relationer till andra. Dessa relationer skapas vid olika typen av möten, både fysiska och digitala. Jag ser det som en god möjlighet att kunna kombinera alla typer av möten för att kunna ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter oavsett var vi befinner oss geografiskt.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom vård och omsorg. Eva-Marie är idag ledamot i Ledarna inom vård och omsorg. Hon har elva års chefserfarenhet och vill utveckla chefsfrågorna och känner sig redo för att ta ett utökat ansvar inom Ledarna. Hon har varit heltidsfacklig i sex år inom annat fackförbund innan hon gick med i Ledarna och skulle bidra med sin erfarenhet i förbundsstyrelsen. Eva-Marie brinner för medlemsdemokratin, är aktiv i Norrbottens län och kan bidra till att bredda kompetensen inom föreningsstyrelsen.

Eva-Marie Fellermark är även nominerad till suppleant

eva-marie-fellermark.jpg