Jeanet Corvinius

Regionchef öst, Wästbygg.

42 år, bor i Huddinge.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag ser Ledarna som en organisation med ett mycket viktigt uppdrag att vara med och påverka arbetsliv och samhälle i flera stora och viktiga frågor. Chefer och ledare spelar avgörande roll exempelvis för en minskad klimatpåverkan och en arbetsmarknad fri från diskriminering. Men det är samtidigt otroligt viktigt att chefer får en chans att vara de goda ledare som de flesta vill vara, och att de har förutsättningar att kunna ta ansvar i stora och viktiga frågor.

För att vi ska lyckas med det tror jag att Ledarna behöver fortsätta arbeta för att ledarskapet värderas högre i samhälle och arbetsliv samt att proaktivt stödja medlemmarna i sitt ledarskap.

Jag är ingenjör från KTH och har jobbat som chef och ledare i byggbranschen sedan studierna för 16 år sedan. I dag är jag regionchef på ett mellanstort byggföretag. Sedan 2013 är jag aktiv i Ledarnas branschförening Byggcheferna och sedan oktober 2021 föreningens ordförande. Härigenom har jag ett stort engagemang i frågor som rör ledarskap, utbildning och social hållbarhet. Härigenom vet jag att det krävs ett mod men också att det är fullt möjligt att förändra och påverka arbetslivet till det bättre. Ett arbetsliv som är mer jämställt och där människor trivs och verkar oavsett bakgrund, kön, hudfärg eller läggning.

Ledarna och dess branschföreningar har en unik ställning som gör att vi som få andra aktörer kan lyfta fram problem i dagsljuset och peka på behovet av förändring. Detta eftersom vi är fria från krav på hänsyn till olika intressentgrupper. En ställning som vi kan använda för att arbetsmarknaden i högre grad ska präglas av ett gott ledarskap, mångfald, etiskt handlande och ansvar för såväl chefers som medarbetares arbetsmiljö.

Att våra medlemmar som chefer och ledare får verktyg för att kunna arbeta mot tydliga mål, rätt förutsättningar och må bra som chef och ledare i både Sverige och Europa är det jag gärna ser att Ledarna fokuserar på.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom idéburen sektor. Nyvald ordförande i Byggcheferna som också är en av Ledarnas största föreningar. Erfaren chef och erfaren förtroendevald som är van vid tuffa chefsuppdrag i en mansdominerad bransch – också en viktig bransch för förbundet.

Ledarna inom staten. Jeanet har lång tid inom branschföreningen Byggcheferna och hon har nyligen blivit vald till dess ordförande. Jeanet vågar lyfta obekväma chefs- och ledarskapsfrågor inom det traditionella och stereotypa sättet att se på chefen – detta behövs i en förbundsstyrelse som Ledarnas.

Byggcheferna. Jeanet är ordförande i Byggcheferna som också är en av Ledarnas mest aktiva och största föreningar. Hon har lång chefs- och ledningsgruppserfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen och har ett modigt, tydligt och rättvist ledarskap som är viktigt för att se och förstå vad som är viktigt för Ledarnas medlemmar. Ett ovärderligt engagemang som behövs i förbundsstyrelsen.

jeanet-corvinius.jpg