Johan Lindén

SVT.

54 år, bor i Vaxholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

  1. Samhällspositionen behöver stärkas. Ledarna är en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden för att säkerställa att svenska företag fungerar bra och är konkurrenskraftiga. Välmående och handlingskraftiga chefer och ledare är inte en självklarhet. Ledarna behöver vara en starkare och tydligare röst i samhällsdebatten. Kommunikationen från förbundsstyrelsen behöver vara aktivare och branschanpassad. Ledarna behöver ”tuffa till sig”. Genom att vara närvarande i arbetsgivarnas medvetande stärker vi den enskilde medlemmen i vardagen.
  2. Medlemmen ska känna av kollektivet. Jag grundade föreningen Medieledarna och var länge ordförande i föreningen. Jag är helt övertygad om föreningarnas värde för Ledarnas framgång såväl när det gäller medlemsrekrytering som när det gäller att skapa mervärde för den enskilde medlemmen. Våra medlemmar ska aldrig känna sig ensamma. I de kontinuerliga förhandlingarna och när något går sidledes finns den professionella kansliorganisationen. När det gäller det egna chefskapet, branschutvecklingen, nätverket och glädjen att vara chef utanför den egna arbetsplatsen, då ska en aktiv förening finnas tillgänglig. Föreningarna spelar en väsentlig roll och ska få stöd centralt att bedriva en verksamhet som är anpassad efter olika branschers och individers behov. Föreningarna behöver ha större förutsättningar att vara än mer aktiva. Ett starkare stöd från kansliet/förbundsstyrelsen när det gäller mötesformalia (tex videomöten för att öka demokratin), support för medlemsevent, stöd för medlemsaktiviteter (best practice) och en aktiv handlingsplan för att stärka föreningsaktiviteterna är en framtidsfråga.
  3. Alla människors lika värde och Ledarna som företrädare för ett etiskt, hållbart och gott samhälle. Flera väsentliga pusselbitar är på plats för att kunna driva en aktiv verksamhet. Men. Vintern 2019 befann sig Ledarna på löpsedlarna. Men ingen av oss företrädare, styrelseledamöter eller aktiva i Ledarna var glada över detta. ”Ledarnas vd Per Hedelin och flera facktoppar har åkt på dyra utlandsresor – och låtit medlemmarna betala för anhöriga som semestrat”. Ledarna fick exemplifiera det sämsta hos chefer och ledare fackförbund. Jag och många med mig fick försvara Ledarna på offentliga medlemsmöten och i oändliga telefonsamtal med arga medlemmar. Detta får aldrig ske igen och vi som medlemmar och en förbundsstyrelse måste säkerställa detta. På intet sätt har medlemmarna glömt hur ledningen för Ledarna agerade. Ledarna kan inte hävda ett etiskt, hållbart, jämlikt chef- och ledarskap om inte det egna etiska agerandet är klockrent. Det är förbundsstyrelsens ansvar att vara garanten för att varken styrelseledamöter eller ledning agerar systematiskt oetiskt.
  4. Ledarna ska ligga i framkant när det gäller modernt digitalt ledarskap och verksamhetsdrift. Jag har de senaste tio åren, professionellt och akademiskt, arbetat med digital omställning samt forskning och utveckling inom media i Sverige och i Europa. Det finns en hel del spännande utmaningar för Ledarna. Ledarna kan effektivisera demokratiorganisationen, föreningarnas aktivitetsgrad och lyfta den enskilde medlemmens konkurrenskraft genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Vilken organisation är bättre skickad än Ledarna att erbjuda medlemmar seminarier och kurser hur artificiell intelligens kan användas på arbetsplatsen och vilka fördelar och risker det finns med maskininlärning.

Nominerad till ledamot av:

Medieledarna. Johan har lång chefserfarenhet på SVT och har jobbat bland annat med strategiskt arbete inom koncernens ledning samt internationellt samarbete med public service i andra länder. Han startade också föreningen Medieledarna och har suttit med i dess styrelse sedan dess.

johan-linden.jpg