Johan Videkorp

Säljchef varuflöde/kvalitet, Coop.

50 år, bor i Helsingborg.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Paketet Ledarna måste ligga i framkant, möta nya generationer, säkerställa morgondagens plattformar.

För mig är det viktigt att utveckla och vårda våra relationer kopplade till våra medlemmars arbetsgivare, jag tror att det är på den nära lokala arbetsplatsen vi gör skillnad, det är där vi skapar engagemang, nätverk och närvaro.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom handeln. Han är bra.

Ledarna inom transport & logistik. Genom vårt långa och nära samarbete mellan föreningarna vet vi vilken kapacitet Johan har.

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Johan har visat ett stort engagemang i alla former av ledarskapsfrågor och är aktiv i de forum han deltar i.

Ledarna inom idéburen sektor. Har kommit in från suppleantplats till ordinarie i förbundsstyrelsen under mandatperioden och är därmed också väl insatt och levererar i styrelsearbetet. Erfaren chef från en bransch som växer i förbundet.

Ledarna inom staten. Johan har en lång erfarenhet inom handeln i olika organisationer, han har även varit ordförande för branschföreningen Ledarna inom handeln i flera år och var innan dess aktiv i dåvarande branschföreningen KSK.

Johan bidrar med sitt perspektiv på chefs- och ledarskapsutmaningarna i ett viktigt område som handeln i Ledarna. Det behövs på förbundsstyrelsenivå och vi önskar att Johan får ett förtroende att ta Ledarna vidare på sin resa mot att visa (bevisa) sin legitimitet och attraktion för chefer och såklart; handelns alla chefer.

Ledarna inom privat tjänstesektor. Lång chefserfarenhet av handel och av att vara förtroendevald i Ledarna. Johan har under lång tid varit suppleant och kom in i förbundsstyrelsen under hösten 2021. Vi anser att hans kunskap ska finnas kvar i förbundsstyrelsen. Speciellt när vi ser hur utvecklingen av handeln utmanar den vanliga samhällsbilden.

Byggcheferna. Johan har kommit in från suppleantplats till ordinarie i förbundsstyrelsen under denna mandatperiod. Han har tydligt visat att han tar uppdraget i förbundsstyrelsen på allvar genom att sätta sig in i frågorna väl och har stort engagemang i ledarskapsfrågor.

johan-videkorp.jpg