Mats Öhrn

Mats Öhrn har dragit tillbaka sin nominering och står inte längre till förfogande.

Socionom, Vimmerby kommun.

53 år, bor i Växjö.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

En av de grundläggande framtidsutmaningarna för Ledarna är att skapa kontinuitet gällande chefsgruppen i offentlig sektor. Arbetsbelastning och arbetsmiljö skapar ofta en oönskad rotation inom chefsgruppen som påverkar både personal och brukare.

Nominerad till ledamot av:

Mats Öhrn. Jag har stor erfarenhet av uppdraget som verksamhetsansvarig inom socialt arbete, både kommunal organisation och privat. Jag har erfarenhet av att vara ansvarig chef under pågående pandemi. Jag har mångårig erfarenhet av arbetet som ledamot inom politiska styrelser och är intresserad av att vara med och utveckla stödet för ledare.

mats-ohrn.jpg