Mikael Svälas

Ordförande och huvudskyddsombud Ledarna, SSAB.

52 år, bor i Borlänge.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna behöver fortsätta att jobba med sin profilering och att synas i olika sammanhang och på olika kommunikationsplattformar för att bättre nå ut till både våra befintliga medlemmar och till potentiella nya medlemmar för att vi i högre grad ska uppfattas som det självklara valet för Sveriges chefer och ledare. Nya generationer av chefer och ledare med nya krav och förväntningar kommer ut i arbetslivet och vi som fackförbund behöver fortlöpande aktivt tillsammans analysera vad det ställer för ökade krav på oss i takt med en ökad digitalisering, globalisering och förväntan om möjligheter till flexibilitet i arbetslivet. Detta för att vi ska lyckas engagera och attrahera även framtidens chefer och ledare till oss.

Vi ska fortsätta vårt demokratiarbete genom ett ökat samarbete och samverkan mellan förbundet, våra branschföreningar och kansliet. Det är även viktigt att vi får alla våra föreningar att jobba mer aktivt med våra medlemmar för att ge en bättre leverans av branschkunskap, bevakning och aktivt deltagande i alla frågor som rör de olika branscherna. Vi har för stor variation idag och många medlemmar känner knappt till sin förening.

Jag upplever att vi på många arbetsplatser fortfarande behandlas som andra fackförbund och vi behöver därför bli ännu bättre på att kunna förklara Ledarskapets värde för att säkerställa att Ledaravtalet verkligen efterlevs fullt ut på alla våra arbetsplatser.

Jag har 17 års chefserfarenhet på olika positioner och 20 års erfarenhet av att jobba fackligt inom Ledarna som företrädare både enligt MBL och AML. Detta har gett mig ett unikt perspektiv på facklig verksamhet och värdet av samverkan.

En stor fråga som engagerar mig i vardagen är chefens organisatoriska och sociala arbetsmiljö och därmed oerhört viktiga grundförutsättning till en hållbar arbetsbelastning och ett hållbart ledarskap över tid. Detta är i sin tur dessutom en mycket viktig fråga och grundförutsättning för att vi ska komma närmare vår vision att alla har en bra chef. En bra chef mår bra och har tid för sin personal.

Vi ska utveckla arbetet med att ge Sveriges chefer och ledare stöttning, verktyg och kunskap för att dom långsiktigt ska både kunna och vilja leda arbetet även framöver. Jag vill att Ledarna aktivt ska arbeta för att få lokala företrädare på arbetsplatserna. Lokala företrädare är viktiga för att rekrytera nya medlemmar och för att befintliga medlemmar, men även arbetsgivarna, ska få en närmare kontaktyta till Ledarna. Vi kan även utveckla stödet från våra regionala ombudsmän för bättre möjligheter till ett ökat regionalt och lokalt nätverkande som stöd och verktyg till alla våra lokala företrädare runt om i landet.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom processindustrin. Lojal, empatisk, kompetent, inlyssnande och med lång facklig erfarenhet (20 år).

mikael-svalas.jpg