Peter Fahlström

Hr-chef, God assistans AB.

45 år, bor i Sundbyberg.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna har som förbund ett enormt viktigt uppdrag, både för våra medlemmar och för samhället i stort! Framtidsutmaningarna är många, inte minst nu i spåren av pandemin och den pågående omställningen till nya arbetssätt där chefernas förutsättningar ändras radikalt, komplexiteten ökar och ledarskapet ställs inför helt nya utmaningar. Här behöver Ledarna verkligen vara ledare och ligga i framkant!

Ledarna har alltid ett stort ansvar och en utmaning i att sätta samhällsviktiga viktiga frågor på agendan och driva utvecklingen i rätt riktning. Att alla behöver jobba för ökad hållbarhet borde vara en självklarhet men fortfarande finns enormt mycket att göra i omställningen till ett hållbart samhälle. Chefers påverkan är stor och Ledarna har en viktig uppgift i att medvetandegöra och engagera chefer att vara delaktiga och fatta miljömässigt kloka beslut.

Ledarna har en utmaning i att växa och fortsatt vara en relevant och attraktiv facklig organisation både för befintliga och framtida medlemmar, i synnerhet för unga chefer. Stora förändringar pågår i fundamenten för arbetsmarknadens villkor och Ledarna har en viktig uppgift i att påverka riktningen för dessa.

Ledarna behöver fortsätta att utveckla och stärka sin demokrati. Det är alltid en svår utmaning i att lyssna till och tillgodose alla medlemmars behov och skapa delaktighet. Som enda förbund enbart för chefer har Ledarna dessutom unika möjligheter att skapa enastående medlemsnytta vilket måste nyttjas till fullo.

För mig står Ledarna för utveckling, påverkan och trygghet. Ledarna gör enormt mycket bra idag och behöver fortsätta att stärka sin position som det givna valet för alla chefer! Det finns många frågor som engagerar och jag ser mycket intressant och relevant i förslaget till kommande förbundspolitiskt program. Som del i förbundsstyrelsen är det alltid viktigt att greppa och engagera sig i alla frågor som ligger på bordet men några områden som jag känner lite extra starkt för är ändå:

Hållbarhet – att driva frågan om att ställa om till grönt där alla chefer har stor påverkan.

Att fortsätta jobba för alla chefers egen hållbarhet och förutsättningar att känna kraft, lust och mod* att vilja vara chefer är en viktig utmaning som engagerar mig stort (*kraft, lust och mod är värdeord för Ledarna inom Vård och omsorg där jag ingår som ledamot).

Områdena ålderism, mångfald och inkludering ser jag som enormt viktiga och något som också berör personligen. Att åldersdiskrimineringen genast upphör är en nyckelfaktor för att säkerställa tillgången på chefer. Det går inte att välja bort unga eller gamla utifrån ålder – kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet måste värderas högre och ålder betydligt mindre. Mångfald och inkludering är en tillgång som gynnar innovation, ger direkt resultat och ökar organisationens kollektiva intelligens. Om det inte redan är helt uppenbart vill jag bidra till att Ledarna fortsätter att utmana och driva på ännu mer på detta område!

Har även ett starkt intresse för digitalisering och att jobba datadrivet vilket har stor betydelse för chefer. Digitaliserade processer skapar möjlighet för chefer att flytta fokus från administration till att leda och utveckla sina medarbetare. Att använda organisatoriska data (mer än enbart finansiella data) hjälper chefer att fatta bättre beslut utifrån ett faktabaserat underlag. Här är vi bara i början och jag ser att Ledarna har en stor roll i utvecklingen av digitala arbetssätt.

Jag jobbar som hr-chef inom personlig assistans och har varit chef i olika former inom olika branscher under större delen av mitt yrkesliv. För mig är det viktiga alltid människor och att skapa goda förutsättningar. Med mitt engagemang inom förbundsstyrelsen vill jag bidra till att Ledarna verkligen ska finnas till för alla chefer och jobba hårt för att alla chefer ska ha schyssta förutsättningar och känna tillräcklig trygghet för att lyckas i sina uppdrag, nu och för lång tid framöver. Jag vill också bidra till att Ledarna som förbund når framgång i att påverka samhället i rätt riktning genom våra chefer.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom vård och omsorg. Peter är idag ledamot i Ledarna inom vård och omsorg. Peter har chefserfarenhet och vill utveckla chefsfrågorna inom Ledarna och känner sig redo för att ta ett utökat ansvar inom Ledarna. Peter är väl förtrogen med de utmaningar som chefskapet innebär inom privat vård och omsorg.

Ledarna inom räddningstjänsten. Peter är idag ledamot i Ledarna inom vård och omsorg. Peter har chefserfarenhet och vill utveckla chefsfrågorna inom Ledarna och känner sig redo för att ta ett utökat ansvar inom Ledarna. Vi tror att Peter kan bidra med mycket erfarenhet som kommer bli till stor fördel för Ledarna.

Medieledarna. Peters inrikting på datadrivet ledningsarbete är viktig för arbetet i styrelsen.

Peter Fahlström är även nominerad till suppleant

peter-fahlstrom.jpg