Peter Juhlin

Arbetsledare, Gothenburg roro terminal.

46 år, bor i Torslanda.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Att sätta medlemmarna i fullt fokus är det som engagerar mig. Jag vill att medlemmarna ska känna tillhörighet till Ledarna och få dem att känna att de kan luta sig mot Ledarna i alla aspekter i sitt chefs- och ledarskap. Jag vill att Ledarna aktivt ska arbeta för att få lokala företrädare på arbetsplatserna. Min uppfattning är att lokala företrädare skapar inkludering och gemenskap. Lokala företrädare är viktigt för att rekrytera nya medlemmar och för att befintliga medlemmar men även arbetsgivarna ska få en närmare kontaktyta till Ledarna.

Jag har 17 års chefserfarenhet på olika positioner och 28 års erfarenhet av att jobba i styrelser. Hela mitt yrkesliv har jag varit fackligt engagerad och har suttit på båda sidorna av förhandlingsbordet. Jag har jobbat i Göteborgs hamn i 26 år där jag har hanterat allt från strejker till lockouter. Detta har gett mig ett unikt perspektiv på facklig verksamhet och samverkan.

Alla människors lika värde är mycket viktigt för mig och genomsyrar allt jag gör. Tillsammans med driv i samtliga frågor är det vad jag tar med mig in i styrelserummet.

Utmaningarna för Ledarna som ligger närmast är att få erbjudandet till varje enskild medlem att vara enhetligt. Både när det gäller medlemsavgift och medlemserbjudande oavsett bransch.

På längre sikt är det den strategiska utvecklingen för att fastställa Ledarnas position på arbetsmarknaden och vara relevanta för våra medlemmar.

Lansering av Chefsakademin är något jag ser som mycket positivt. Synergieffekterna mellan dessa bolag kommer ge oss ett mer attraktivt erbjudande som kommer få Ledarna att växa in i framtiden.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Peter är ytterst aktiv och engagerad i samtliga frågor som rör ledarskap och gör alltid ett bra arbete där han verkar.

Ledarna inom handeln. Han är bra.

Ledarna inom idéburen sektor. Uppskattad chef i Göteborgs hamn och bidrar i förbundsstyrelsen med viktiga perspektiv som förtroendevald och som första linjens chef.

Ledarna inom transport & logistik. Peter har under sina många år inom Ledarna visat på en positiv och kreativ syn på Ledarnas roll i branschen. Han tillför mycket i arbetet med att utveckla Ledarna. En kreativ kraft som är lösningsorienterad. Han har en förmåga att, på ett sunt sätt, se utanför boxen.

Ledarna inom teknik och motor. Han har en bra inblick i första linjens chefers situation.

Ledarna inom staten. Peter representerar första linjens chefskap och det ”gammelfackliga”, traditionella sättet, vilket är nog så viktigt för en organisation som Ledarna som har sin största andel medlemmar i första linjen. Peter kan med sin erfarenhet bidra med sitt perspektiv och värna om att de fackliga utmaningarna belyses för chefer som befinner sig just i den traditionella privata industrin.

Ledarna inom privat tjänstsektor. Med Peter kompletteras förbundsstyrelsen inom ett område som vi tror kommer spela en stor roll i framtidens klimatdebatt. Han har en lång erfarenhet av fackligt arbete men även av att vara chef i en bransch som Sverige så väl behöver och där Ledarna bör finnas.

Byggcheferna. Peter sitter i dag i förbundsstyrelsen där han gör ett bra jobb och med stort engagemang. Han har flerårig erfarenhet av både det fackliga arbetet och föreningsarbetet inom Ledarna. Byggcheferna värdesätter att han belyser vikten av att medlemmarna ska känna tillhörighet till Ledarna och få dem att känna att de kan luta sig mot Ledarna i alla aspekter i sitt chefs- och ledarskap.

Peter Juhlin är även nominerad till 2:e vice ordförande

peter-juhlin.jpg