Pontus Dilén

Gruppchef Samhall AB och ordförande koncernklubben Ledarna i Samhall.

55 år, bor i Sandviken och Tumba.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Framtidsutmaningar för Ledarna, likväl frågor som engagerar mig, är att ständigt vara ledande vad gäller samhällsutveckling, hålla sig ajour med omvärldens förändringar och vara första alternativet för chefer på alla nivåer. Ta täten i samhällsdebatten och våga visa vägen för hur arbeta med hållbarhet avseende både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att leda välfärdsutvecklingen genom att vara ”bäst i klassen”, skillnaden som gör skillnaden för chefer och ledare.

Nominerad till ledamot av:

Koncernklubben Ledarna i Samhall. Drivande ledare, som värnar om chefers och ledares väl och ve. Är förtroendeingivande och visar förtroende. Visar vägen, skapar delaktighet. Sätter demokratin i första rummet.

Ledarna inom privat tjänstesektor. Lång erfarenhet av att ha arbetat som chef men har även en stor erfarenhet av att arbeta fackligt för Ledarna på Samhall. Han är även ordförande för Samhalls koncernstyrelse. Pontus är pragmatisk och lyssnande samt drivande i viktiga frågor som berör Ledarna. Sedan 2018 ingår Pontus som ledamot i LPT:s styrelse och har upprepade gånger visat att han är en god kandidat till en roll som ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse, bland annat för sin goda förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv och helheten för Ledarna.

Pontus Dilén är även nominerad till suppleant

pontus-dilen.jpg