Raymond Holmström

Raymond Holmström har dragit tillbaka sin nominering och står inte längre till förfogande.

Chef för hr & internt skydd, Stockholm stad.

54 år, bor i Upplands Väsby.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag ser att det hållbara ledarskapet är mer aktuellt än någonsin där vi behöver arbeta mer med frågan inom Ledarna. Det hållbara ledarskapet är en fråga som engagerar mig.

Vem som vill bli chef är en annan utmaning. På en föreläsning i höstas lyssnade jag på en forskare som berättade att de brukar göra en undersökning bland elever som tar sin examen. De ställer frågan om de kan tänka sig att bli chefer. 1995 svarade cirka 85 procent att de kan tänka sig att bli chef och våren 2020 svarade 9 procent att de kan tänka sig att bli chef. Om de siffrorna är korrekta så står Ledarna inför en utmaning i framtiden. Chefsförsörjning är också en fråga som engagerar mig.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom privat tjänstesektor. Raymond har lång chefserfarenhet inom olika branscher och på olika nivåer. I dag återfinns han som chef för hr och internt skydd på Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Han har även lång erfarenhet av att ha arbetat med arbetsrättsliga frågor och har i sin roll som vice ordförande i LPT även erfarenhet av att vara fackligt förtroendevald inom branschförening verksam i Ledarna.

Raymond Holmström är även nominerad till suppleant

raymond-holmstrom.jpg