Stina Nordström

Generalsekreterare, Reumatikerförbundet.

52 år, bor i Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag vill att Ledarna fortsatt ska gå i bräschen som förbund. Det är viktigt att vi växer! Ju fler chefer, desto starkare blir vi i olika branscher och desto tyngre blir vi som en part att räkna med. Vi ska leverera medlemsnytta i världsklass. För att kunna göra det behöver förbundet utveckla samarbetet med både föreningarna och med andra aktörer.

Jag vill att vi blir mer skarpa i vår chefsideologi! Det finns en styrka i att utveckla Ledarnas förbundspolitik för att lyfta ledarskapet, chefers situation och hållbara chefer. Att förbundet har en tydligt värderingsdriven kompass är avgörande för hur vi ska vara en attraktiv organisation för den yngre chefsgenerationen. Jag vill också arbeta för att vi har en demokratisk organisation, där förtroendevalda, branschföreningar och medlemmar känner att de är välkomna med sina idéer om hur Ledarna ska utvecklas. Det är genom att samarbeta och samverka som vi tillsammans bygger Ledarnas professionella verksamhet – i linje med att vi fortsätter att vara den mest progressiva fackliga organisationen i Sverige.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Stina har under lång tid verkat inom Ledarna och hon har gjort det med mycket bra resultat. Hennes erfarenhet behövs för en väl fungerande styrelse då ett stort flertal i nuvarande styrelse inte besitter den i det längre perspektivet.

Ledarna inom handeln. Hon är bra.

Ledarna inom idéburen sektor. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2006, har lång erfarenhet som förtroendevald i flera av förbundets branschföreningar och lång erfarenhet som högre chef i offentlig och idéburen sektor.

Ledarna inom teknik och motor. Lång erfarenhet i förbundsstyrelsen. Väl insatt i Ledarnas processer.

Ledarna inom transport och logistik. Tidigare erfarenhet av att sitta i förbundsstyrelsen med gott resultat.

Ledarna inom staten. Vi anser att Stina har lång erfarenhet och god insikt i chefsfrågor, hon har dessutom lång erfarenhet från Ledarna. Hon bottnar i dessa områden med sin egna gedigna erfarenhet från sina chefsroller och sina förtroendevalda roller i både förenings- och förbundsstyrelse. Stina är dessutom väl insatt i offentlig sektor varför hon bidrar till Ledarnas utmaningar på ett ypperligt sätt med sin seniora bredd och djup!

Gemensam nominering från branschföreningarna verksamma inom offentliga sektorn (SOS). Med en lång och gedigen erfarenhet inom Ledarnas förbundsstyrelse ser vi att Stina har en given plats som ledamot.

Byggcheferna. Stina har lång chefserfarenhet och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2006, där hon på ett ovärderligt sätt drivit och bidragit med sin breda och trygga kunskap. Hennes kunskap, insyn och erfarenhet behövs i förbundsstyrelsen för att kunna fokusera på de viktiga frågor Ledarna har framåt.

stina-nordstrom.jpg