Ulf Lejon

Yttre befäl, Storstockholms brandförsvar.

56 år, bor i Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Det finns massor av utmaningar att ta tag i men först och främst behöver vi se till att fortsätta arbetet med att återställa förtroendet ute bland våra medlemmar och framför allt nya medlemmar gällande det som skett tidigare med löner och förmåner som inte har varit riktigt överensstämmande med det vi ska stå för. Många inom Ledarna tror att detta är glömt men så är inte fallet, vi ute på ”golvet” påminns allt för ofta om detta.

Vi behöver även fortsätta arbetet med att få till en kultur som bygger på allas lika värde, vi har kommit långt men det finns många saker kvar att göra. Oavsett vad man har för bakgrund, gillar, kön, nationalitet osv är det viktigaste att man har engagemanget att driva våra frågor så att det blir så bra som möjligt för våra medlemmar. Vi är olika som individer och olikhet är en styrka som man skall ta vara på och inte kasta bort eller fördöma.

Det finns massor av kunskap och idéer ute bland våra förtroendevalda och medlemmar, vissa är duktiga på att föra fram dessa saker, vissa behöver mer hjälp för att komma till tals och där behöver vi hjälpa till och stödja individen med detta. Även om man inte har talets eller skriftens gåva så är det viktigaste att man förstår vad individen menar, människan behöver inte kunna läsa alla ord i en mening för att förstå vad personen ifråga vill förmedla.

Vi behöver även bli bättre på att följa upp avtal och regler samt bli mer pålästa i dessa ämnen och då i alla kategorier. Det upplevs idag som att vissa områden är mer viktiga än andra, ingen är för stor eller för liten för att vi inte skall kunna det området som föreningar företräder. Fokus behöver komma tillbaka på medlemmarnas behov utan att säga att vi inte har det idag men vi kan alltid bli bättre på detta.

Vi behöver ständigt rannsaka oss själva och fundera på om vi är på väg åt rätt håll, ge utrymmen för att så många som möjligt får en chans att bidra med saker som är till nytta för Ledarna. Återigen, det finns massor av kunskap ute bland våra medlemmar och medarbetare som vi måste bli bättre på att inhämta och förmedla vidare.

Det råder ingen tvekan om att det görs en massa bra saker redan nu men det är lika självklart att vi kan bli än bättre på det.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna inom räddningstjänsten. Ulf är en person som är engagerad och driven i alla frågor som han får till sig. Ulf har mångårig erfarenhet från flera olika arbetstagarorganisationer innan han hittade hem i Ledarna. Jag är helt övertygad om att Ulf hade bidragit och gjort ett förträffligt jobb i förbundsstyrelsen.

Ledarna inom staten. Ulf har lång erfarenhet av både fackligt arbete och föreningsarbete inom Ledarna sedan flera år. Han representerar offentlig sektor med väldigt god insyn i vad ett ledarskap kräver och innebär på kort och lång sikt, men också i akuta svåra situationer där ledarskapet prövas. Detta är en tillgång för Ledarnas förbundsstyrelse, att våga bredda perspektiv till hot och våld, fara för liv, hälsa och miljö – vad det faktiskt innebär i praktiken. Offentlig sektor är en stor del av Ledarnas medlemmar, många har en kaosartad verksamhet att hantera, här menar vi att Ulf kan bidra till förbundsstyrelsens arbete om ledarskapet, chefers arbetsmiljö och fackliga förutsättningar i Ledarna.

Ledarna inom privat tjänstesektor. Är en erfaren chef med kunskap om dels chefs- och ledarskap och dels fackliga frågor, vilka vi anser gör honom till en bra ledamot.

Gemensam nominering från branschföreningarna verksamma inom offentliga sektorn (SOS). Vi anser tillsammans att Ulf är en lämplig kandidat att nominera som ledamot i förbundsstyrelsen för Ledarna.

ulf-lejon.jpg