Yvonne Hedman Nordlander

Odlings- och förädlingsspecialist, Stora Enso plantor Falun.

48 år, bor i Svärdsjö.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Att kommunicera självklarheten med facklig tillhörighet för chefer, visa en handlingskraftig organisation med förebilder som når fram till alla åldrar. Att medlemmar får trygghet, nytänkande och personlig utveckling! Stress, utanförskap, mobbning i alla led bekämpas. Jag engageras av orättvisor, genusfrågor, kommunikation, digitalisering, säkerhet och att underlätta arbetet med rätt verktyg. Få se anställda som trivs och lyckas på jobbet ger mig energi. Låt oss alla gå till jobbet förväntansfulla.

Nominerad till ledamot av:

Sveriges skogstjänstemannaförening. Hon har stort intresse av ledarskapsfrågor.

Yvonne Hedman Nordlander är även nominerad till 2:e vice ordförande

yvonne-hedman-nordlander.jpg