Andreas Jacobsson

Production it manager, Skånemejerier.

45 år, bor i Furulund.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

I dagens samhälle där allt går fortare och fortare, hur ska Ledarna nå fram till den yngre generationens ledare? Vi ser allt oftare i flera branscher att det blir svårare att rekrytera medlemmar och att få medlemmar att engagera sig fackligt.

Något som engagerar mina tankar mycket är hur ska vi som chefer/ledare attrahera den yngre generationen till en chefroll. Jag upplever det allt svårare att få den yngre generationen att vilja bli ledare/chefer.

Nominerad till revisor av:

Ledarna inom livsmedelsbranschen. Har lång erfarenhet av Ledarna i olika förtroendevalda roller. Han kommer att med sin erfarenhet om Ledarna och sin föreningserfarenhet göra ett bra jobb som revisor under kommande mandatperiod. Med sitt kritiska öga och förmåga att finna både fel och lösningar kommer han att bidra till revisorsarbetet.

Ledarna inom privat tjänstesektor. Vi anser att Andreas gjort ett bra arbete i sin roll som revisor under den gångna mandatperioden och anser att han bör fortsätta.

andreas-jacobsson-fs.jpg