Lars Karlsson

Office administrator, Stiftelsen Rotarys ungdomsutbyte i Sverige och Lettland.

58 år, bor i Eslöv.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Den stora utmaningen för alla fackliga organisationer är ett minskat medlemsantal som på sikt urholkar våra möjligheter att vara en förhandlingspart på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi synliggör Ledarna för befintliga och presumtiva medlemmar och ständigt anpassar vårt medlemserbjudande inför framtiden.

Mina hjärtefrågor är nätverkande och utbildning och att vi förvaltar våra tillgångar för att kunna ge medlemmarna god medlemsnytta.

Nominerad till revisor av:

Grafiska medieförbundet. Lasse är erfaren, kunnig och ordningsam samt har en god känsla för rätt och fel.

lars-karlsson.jpg