Susanne Andersson

Tullverket.

58 år, Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna har traditionellt sett mest vänt sig till den privata sektorn, har bredast och djupast kunskap om kollektivavtal inom PTK etc, samtidigt växer Ledarna som mest med medlemmar i den offentliga sektorn som har andra förutsättningar och villkor jämfört med privata sidan. För att möta medlemmars och fackliga företrädares behov behöver Ledarna fördjupa och bredda sin kompetens på offentligsidan för att vara en legitim fackförening för medlemmar och fackliga företrädare samt en respekterad röst till arbetsgivarparterna, i opinion och i samhället i stort. När nu EU-direktivet snart beslutas innebär det en förändrad grund för Ledarna, här gäller det att förbereda och anpassa efter den nya arenan för Sverige.

Som förbundsrevisor vill jag bidra med min drygt 20-åriga erfarenhet som förtroendevald i olika roller och facklig företrädare för den statliga sidan i offentlig sektor. Hjälpa till att säkerställa att det Ledarna gör verkligen träffar medlemmars och fackliga företrädares behov, att pengar och resurser används på bästa sätt för att bidra till att Ledarna som organisation är legitim och förtjänar namnet som en chefsorganisation. Här är såklart branschföreningarna ett verktyg för att skapa extra medlemsnytta utöver det som förbundet levererar och gör vi det på smartaste, bästa sättet? Lever vi enligt de värderingar, riktlinjer och regelverk vi omfattas av?

Dessutom gör mina två mandatperioder i förbundsstyrelsen att jag kan se mer runt olika beslut och inriktningar som förbundsstyrelsen och branschföreningarna tagit och genomfört – eller inte genomfört, vilket kan innebära både bra och dåligt beroende på område och fråga.

Slutligen vill jag sammanfatta att min intention är att tillsammans med de två andra förbundsrevisorerna och den externt anlitade revisorn, att vi kommer kunna bidra till att Ledarna som anses trovärdig och lockar medlemmar att stanna.

Nominerad till revisor av:

Ledarna inom staten. Susanne har lång erfarenhet av Ledarna i olika förtroendevalda roller, hon kommer att med sin erfarenhet om Ledarna och sin föreningserfarenhet göra avtryck som revisor under kommande mandatperiod. Med sitt kritiska öga och förmåga att finna både fel och lösningar bidrar hon till revisorsarbetet.

Ledarna inom idéburen sektor. Susanne har lång erfarenhet som kassör i flera av förbundets branschföreningar och därmed också en kompetens som är väldigt värdefull i rollen som förtroendevald revisor. Dessutom har Susanne lång erfarenhet från förbundets verksamhet, bland annat som tidigare ledamot i förbundsstyrelsen.

Ledarna inom handeln. Har tidigare suttit i förbundsstyrelsen och har stor erfarenhet av Ledarna.

Gemensam nominering från branschföreningarna verksamma inom offentliga sektorn (SOS). Susanne har lång erfarenhet av styrelsearbete och från Ledarnas demokratiska arbete. Hon är nu ordförande i den nya branschföreningen Ledarna inom staten. Därför vill vi nominera henne som revisor.

Byggcheferna. Susanne har tidigare suttit i förbundsstyrelsen och har stor erfarenhet av Ledarna. Hennes bakgrund och kunskap som kassör och tidigare ledamot är viktiga och mycket bra förutsättningar för att vara en god revisor.

Susanne Andersson är också nominerad till revisorsuppleant

susanne-andersson.jpg