Anneli Samuelsson

Samordnare nära vård Gävleborg.

55 år, bor i Hudiksvall.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna behöver vara relevanta för sin målgrupp och fortsätta att ligga i framkant. Vara den moderna fackliga organisationen och sticka ut.

Ledarna behöver vara visionära, tidigt se vilka trender och förändringar som sker i vår omvärld så vi är redo för kommande utmaningar när det sker.

Våra medlemmar lever i en föränderlig värld där förutsättningarna snabbt förändras så Ledarna behöver vara agila och snabbt kunna ställa om för att vara relevanta.

Nominerad till revisorsuppleant av:

Ledarna inom privat tjänstesektor. Anneli har lång erfarenhet av att vara chef och ledare, samt från fackligt arbete och som förtroendevald i föreningsstyrelser och förbundsstyrelsen. Hon har en näsa för det som många inte alltid ser och är nytänkande och har rättspatos på ett sätt som lämpar sig för en revisor.

Anneli Samuelsson är även nominerad till revisor

anneli-samuelsson.jpg