Marianne Backrud-Hagberg

Verksamhetschef måltidsservice, Nyköpings kommun.

61 år, bor i Nyköping.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna står, som resten av samhället, inför stora omställningar för att skapa ett hållbart samhälle. Chefer har ett stort ansvar att bidra till att möjliggöra denna omställning och då behövs Ledarnas stöd i ryggen.

Det är många beslut som våra medlemmar kommer att ställas inför och för att hitta de bästa lösningarna behöver Ledarna bistå med kompassen, vara framsynta och visionära i ledarfrågor och hållbarhet.

Som revisor kommer jag att vara engagerad i förbundsstyrelsens arbete och följa utvecklingen inom de områden som det förbundspolitiska programmet fastslår. Möjligen med ett extra intresse för hållbarhetsfrågor.

Jag ser också vikten av starka branschföreningar, som driver aktuella frågor för sina medlemmar.

Nominerad till revisorsuppleant av:

Ledarna inom idéburen sektor. Marianne har lång erfarenhet som förtroendevald och som föreningsordförande för Ledarna inom kost och näring. Den kunskapen och kompetensen är tung och viktig i uppdraget som förtroendevald revisor, där vi ser att Marianne kommer att ha mycket klokskap att bidra med.

Marianne Backrud-Hagberg är även nominerad till revisor

marianne-backrud-hagberg-fs.jpg