Susanne Andersson

Tullverket.

58 år, Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna har traditionellt sett mest vänt sig till den privata sektorn, har bredast och djupast kunskap om kollektivavtal inom PTK etc, samtidigt växer Ledarna som mest med medlemmar i den offentliga sektorn som har andra förutsättningar och villkor jämfört med privata sidan. För att möta medlemmars och fackliga företrädares behov behöver Ledarna fördjupa och bredda sin kompetens på offentligsidan för att vara en legitim fackförening för medlemmar och fackliga företrädare samt en respekterad röst till arbetsgivarparterna, i opinion och i samhället i stort. När nu EU-direktivet snart beslutas innebär det en förändrad grund för Ledarna, här gäller det att förbereda och anpassa efter den nya arenan för Sverige.

Som förbundsrevisor vill jag bidra med min drygt 20-åriga erfarenhet som förtroendevald i olika roller och facklig företrädare för den statliga sidan i offentlig sektor. Hjälpa till att säkerställa att det Ledarna gör verkligen träffar medlemmars och fackliga företrädares behov, att pengar och resurser används på bästa sätt för att bidra till att Ledarna som organisation är legitim och förtjänar namnet som en chefsorganisation. Här är såklart branschföreningarna ett verktyg för att skapa extra medlemsnytta utöver det som förbundet levererar och gör vi det på smartaste, bästa sättet? Lever vi enligt de värderingar, riktlinjer och regelverk vi omfattas av?

Dessutom gör mina två mandatperioder i förbundsstyrelsen att jag kan se mer runt olika beslut och inriktningar som förbundsstyrelsen och branschföreningarna tagit och genomfört – eller inte genomfört, vilket kan innebära både bra och dåligt beroende på område och fråga.

Slutligen vill jag sammanfatta att min intention är att tillsammans med de två andra förbundsrevisorerna och den externt anlitade revisorn, att vi kommer kunna bidra till att Ledarna som anses trovärdig och lockar medlemmar att stanna.

Nominerad till revisorsuppleant av:

Ledarna inom idéburen sektor. Susanne har lång erfarenhet som kassör i flera av förbundets branschföreningar och därmed också en kompetens som är väldigt värdefull i rollen som förtroendevald revisor. Dessutom har Susanne lång erfarenhet från förbundets verksamhet, bland annat som tidigare ledamot i förbundsstyrelsen.

Susanne Andersson är också nominerad till revisor

susanne-andersson.jpg