Elisabeth Mikaelsson

Business development manager, Ambius AB.

46 år, bor i Västerhaninge.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Vikten av ett gott ledarskap har aldrig varit viktigare samtidigt som vi ser att allt fler unga väljer att inte bli chef. Kraven och arbetsbelastningen på en chef ses som orimliga i förhållande till lönen och oförenliga med ett familjeliv. Att stärka chefsrollen, stärka cheferna i samhället, genom rådgivning, utveckling och genom att ge chefen ett starkt fackligt stöd i såväl konfliktsituationer som i att kämpa för bra och rimliga villkor ser jag som oerhört viktiga frågor för Ledarna att driva framöver och det är också frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Genom att erbjuda allt detta under ”ett paraply” så tror jag också att vi kan locka medlemmar till Ledarna i konkurrens med andra fackförbund, och också bidra till att göra chefsrollen mer attraktiv för unga personer och därigenom skapa en god tillväxt av goda ledare på arbetsmarknaden.

Nominerad till suppleant av:

Ledarna inom privat tjänstesektor. Elisabeth är sedan flera år tillbaka engagerad i LPT och har bland annat varit en del av valberedningen för vår förening. Vi har lärt känna henne som en person som brinner för ett sunt och hållbart ledarskap och som vill bidra till att stärka chefens position ute på arbetsmarknaden och ge chefen en röst. Med sin fleråriga erfarenhet som chef och ledare i både första och andra linjen och den erfarenhet hon har av att arbeta strategiskt och långsiktigt så tror vi att hon kan bli ett mycket bra tillskott till förbundsstyrelsen.

Pontus Dilén, Ledarna inom privat tjänstesektor. En ledare med driv, som jobbar för hållbart ledarskap och hållbara chefer. Van föreningsmänniska som uppskattar demokratiska spelregler. Vill med sitt optimistiska strategiska ledarskap bidra till att stärka chefens position på en föränderlig arbetsmarknad, nu och i framtiden.

Ledarklubben ISS Facility Services AB. Elisabeth har bland annat varit chef och engagerad i ISS Ledarklubb. Vi i klubben känner henne som en person med ett sunt förnuft, hållbart ledarskap och som vill engagerar sig för att stärka chefers position på arbetsmarknaden. Hon har flera års erfarenhet som chef och den erfarenhet hon har av att arbeta strategiskt och långsiktigt skulle bli ett mycket bra tillskott till förbundsstyrelsen.

Elisabeth Mikaelsson är även nominerad till ledamot

elisabeth-mikaelsson.jpg