Hannes Sjöblad

CDO, Epicenter Stockholm.

45 år, bor i Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Svensk arbetsmarknad förändras genom digitaliseringen och teknikutvecklingen.

Nya branscher, företag, arbetssätt och yrkesroller växer fram och vi på Ledarna behöver vara en del av denna utveckling för att kunna förstå och
möta medlemmars förändrade behov.

Det handlar om ökade behov av omställning, nya sätt att utöva ledarskap, nya typer av arbetsplatser och nya sätt att arbeta.

I min vardagsroll som CDO på Epicenter Stockholm och som rådgivare till stora och små teknikbolag befinner jag mig i en dynamisk miljö där morgondagens branscher tar form. Jag hoppas att mina lärdomar och kontakter härifrån kan vara värdefulla i mitt fortsatta engagemang i Ledarna.

Nominerad till suppleant av:

Ledarna inom privat tjänstesektor. Hannes har stor erfarenhet av olika chefspositioner inom bland annat den privata tjänstesektorn. Han är nyfiken och har stor kunskap i teknikens möjligheter och vad utvecklingen innebär i stort. I en värld av nya anställningsformer är Hannes en av dem som har koll.

hannes-sjoblad-fs.jpg