Martin Johansson

Produktionsledare, Xylem Water Solutions Manufacturing AB.

36 år, bor i Lindås.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jobbar idag som första linjens chef, ordförande för lokala klubben på 60 medlemmar, vice ordförande i vårt europafackliga forum EWC för 14 000 medlemmar, ledamot i teknik och motor Småland samt ledamot i föreningsstyrelsen för teknik och motor.

Jag brinner för att Ledarna på alla plan ska verka för att våra första linjens chefer i alla våra branscher ska ha en så god arbetsmiljö, kompetensutveckling och relevant utbildning. Företagen idag lägger på mer och mer på dessa yrkeskategorie det är inte hållbart för våra medlemmar i längden.

Vill också verka för den hybrida omställning vi nu ser samhället är på väg in i och allt som medföljer med detta typ av ledarskap.

Nominerad till suppleant av:

Ledarna teknik och motor. Martin är en person med gedigen erfarenhet från ledarskapsfrågor både på lokal nivå och europeisk nivå. Han är nytänkande och ser möjligheter för unga chefer. Han brinner för chefsfrågor och arbetar aktivt med att driva chefernas frågor.

martin-johansson-fs.jpg