Patrik Andersson

Kungliga operan.

55 år, bor i Haninge.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarnas framtidsutmaningar finns i ökad exponering i det offentliga rummet, där vårt ledord, ”Alla har en bra chef” bör finnas som en röd tråd. Det påståendet väcker debatt, både från de som är chefer och de som har en chef.

Ytterligare framtidsutmaningar för Ledarna ligger i att inkludera mångkulturellt chefskap.

Mitt engagemang ligger främst i att hitta, stötta och motivera medlemmar som vill ta
ett större ansvar i fackliga frågeställningar. I den förening jag representerar finns det flera stora företag, med många medlemmar, som helt saknar lokal facklig representation av Ledarna. Det vill jag ändra på!

Det påbörjade arbetet med arbetsmiljöombud är också något jag vill lägga fokus på, för när chefen måste ta sitt delegerade arbetsmiljöansvar, så glöms ofta chefens egen arbetsmiljö bort.

Sist men inte minst, Ledaravtalet, som nu firar 30 år, är det inte dags att alla chefer får ta del av det fullt ut.

Nominerad till suppleant av:

Ledarna inom transport och logistik. Patrik har lång erfarenhet av styrelsearbete i klubb, förening och avdelning.

patrik-andersson.jpg