Peter Andersson

Gruppchef, SCA underhåll.

41 år, Sundsvall.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna har en stark organisation och genom den en stor medlemsnytta men jag är övertygad om att vi tillsammans kan engagera ännu fler medlemmar i vårt arbete. Jag känner att en viktig framtidsutmaning är att förankra och utveckla arbetet för hållbara chefer. Vi behöver synas mer och nå ut och verka mer på arbetsmarknaden i chefers och ledares direkta arbetsmiljö.

Jag engagerar mig ofta i frågor där chefer ska ha möjlighet att verkligen vara just chef. Att uppgifter och resurser balanseras så att förutsättningarna finns för ett bra ledarskap. Det har jag direkt påverkan på i min roll som lokal klubbordförande men oavsett i vilken nivå inom ledarna vi agerar så är det alltid medlemmarnas nytta jag och vi ska fokusera på.

Nominerad till suppleant av:

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Peter Andersson är operativ chef inom SCA och är klubbordförande för Ledarna inom SCA Sundsvall. Dessutom är han nytillträdd sekreterare i vår branschförening.

Peter är en god representant för vår demokrati, en aktiv chef som är produktionsnära, samtidigt som han arbetar med chefsfrågor lokalt på arbetsplatsen, med alla de inspel som detta arbete ger.

Jag vet att Peter är en bra suppleant till förbundsstyrelsen och kan träda in i rollen som ledamot om så skulle behövas.

peter-andersson.jpg