Ledarnas policyer

Ledarnas policyer

 • Ledarnas etikpolicy

  pdf, 64,78 kb

  Ledarnas etikpolicy ska vägleda anställda, företrädare och förtroendevalda till beteenden som minimerar risker för olagligt och olämpligt agerande. Som representanter för Ledarna blir vi normen för hur vår organisation uppfattas.

 • Ledarnas inköpspolicy

  pdf, 60,87 kb

  Ledarna ska effektivt styra inköp i linje med Ledarnas vision och mål. Målet är att Ledarna ska köpa rätt varor och tjänster till rätt kvalitet och pris. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas kommunikationspolicy

  pdf, 75,25 kb

  Kommunikation är ett verktyg och medel som ska bidra till att vi når våra verksamhetsmål. Vi strävar alltid efter att uttrycka oss på ett så relevant, positivt och korrekt sätt som möjligt. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas mötes-, rese- och representationspolicy

  pdf, 73,65 kb

  Medvetna val ska prägla varje enskilt möte och resa för att dessa kan ske så tids-, kostnads- och miljömässigt effektivt som möjligt. Policyn gäller samtliga anställda, medlemmar, företrädare och förtroendevalda som reser, möts och representerar för Ledarnas räkning.

 • Ledarnas personuppgiftspolicy

  pdf, 725,03 kb

  Det är Ledarna som har det övergripande ansvaret för att organisationen i sin helhet följer dataskyddsförordningens regler. Vd har utsett ett dataskyddsombud, som har till uppgift att tillvarata de registrerades intressen och säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs.

 • Policy för Ledarnas lägenheter

  pdf, 18,42 kb

  Ledarna äger fastigheter i syfte att förvalta Ledarnas kapital. Fastigheter är en placeringsform jämte andra finansiella placeringsformer. Riktlinjer för Ledarnas ekonomiska förvaltning återfinns i Ledarnas placeringsreglemente.