Ny lag för att skydda personuppgifter

Att behandla personuppgifter är en del av att driva Ledarnas verksamhet och fackligt medlemskap är en känslig personuppgift. Därför behöver alla som arbetar för Ledarna – som anställd, förtroendevald i en branschförening eller som Ledarnas företrädare på en arbetsplats – bry sig om den nya lagstiftningen Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ledarna uppdaterar de här sidorna så snart vi har mer svar på frågorna. Branschföreningar och företrädare får också information via e-post och nyhetsbrev.

Vårt gemensamma personuppgiftsansvar

Huvudorganisationen Ledarna, branschföreningarna och klubbarna ska samarbeta för att tillsammans säkerställa att vi bedriver bästa möjliga verksamhet samtidigt som vi skyddar de registrerades rättigheter på det sätt som Dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver. Som juridiska personer har vi ett gemensamt ansvar för detta. Vi har alltså i lagens mening ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Dessutom är fackligt medlemskap en känslig uppgift enligt den nya lagstiftningen. Det betyder att vi som hanterar uppgifter om människors fackliga tillhörighet måste vara extra varsamma, oavsett vilken roll eller uppdrag vi har. Utöver det hanterar många av oss fackliga ärenden eller andra arbetsuppgifter där det finns andra känsliga uppgifter om medlemmarna. Det kräver samma varsamhet.

Frågor?

Har du frågor om Dataskyddsförordningen (GDPR) kopplade till ditt uppdrag i Ledarna?

  • Gäller frågan ditt förtroendeuppdrag i en branschförening: foreningar@ledarna.se.
  • Gäller frågan din roll som företrädare eller klubben hör du av dig via kontaktformuläret. Var tydlig med att frågan handlar om Dataskyddsförordningen (GDPR).