Ansvaret för personuppgifterna är gemensamt

En medlem som vill veta vilka personuppgifter Ledarna har om denne har rätt att vända sig till dig som företrädare, till Ledarnas kansli eller till sin branschförening för att få ett registerutdrag. Det beror på att vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Ledarnas kansli, branschföreningarna och klubbarna ska samarbeta och se till att vi bedriver bästa möjliga verksamhet samtidigt som vi skyddar de registrerades rättigheter på det sätt som dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver. Som juridiska personer har vi ett gemensamt ansvar för detta.

Ledarnas anställda och företrädare som agerar på uppdrag av Ledarna ska följa dataskyddsförordningen, men själva personuppgiftsansvaret ligger alltså på Ledarna, branschföreningen eller klubben.

Vi ska tillsammans arbeta för att medlemmar och andra registrerade ska kunna känna sig trygga med att vi är rädda om deras personuppgifter och att vi bara använder dem för de ändamål vi sagt och inte missbrukar dem på något sätt.

Därför ska vi ha ordning och reda och veta vad vi gör, varför vi gör det, hur vi gör det och vem som gör. Vi ska också kunna visa upp hur vi arbetar och ha dokumentation som stödjer det.

För att vi inom Ledarna ska kunna tillvarata medlemmarnas rättigheter och intressen, till exempel i arbetsrättsliga sammanhang, kan vi dela data med varandra. Det får vi göra med stöd av dataskyddsförordningen.

Det innebär samtidigt att vi också har gemensamma skyldigheter gentemot de registrerade. Om en registrerad person vänder sig till dig och ber att till exempel få ett registerutdrag ska du omgående vända dig till DSO.

Tillbaka till sidan dataskyddsförordningen – vad du som företrädare behöver veta