Samtycke för publicering av personuppgifter

För att vi ska kunna använda uppgifter om dig i våra och våra branschföreningars olika kanaler, behöver vi ditt samtycke.

Fyll i vilka uppgifter du samtycker till att vi publicerar om dig. 

Samtycke

Jag samtycker till att Ledarna använder följande av mina personuppgifter:

Personuppgifterna kommer vara publicerade i våra digitala kanaler så länge det redaktionella materialet är relevant, eller tills du begär att vi tar bort dem.

Personuppgiftsansvarig:
Ledarna, Box 12069, 102 22 Stockholm, org.nr 802000-1833.

Dataskyddsombud på Ledarna: Binta-Madina Stamenovic