Förvara dokument på säkert sätt

Som företrädare hanterar du olika dokument och handlingar till exempel lönelistor, turordningslistor och annat som hör till förhandling eller överläggning med arbetsgivaren. Du är skyldig att förvara och hantera dem på ett säkert sätt.

Spara bara på de uppgifter som verkligen behövs och spara dem inte lägre än nödvändigt.

Under den tid som uppgifterna behövs gör du så här:

  • Skapa en särskild mapp för de dokument som hör till företrädaruppdraget.
  • Sätt behörighet på mappen så att bara du själv kommer åt den.
  • Sätt också lösenordsskydd på mappen.
  • Tänk på att radera eventuella mejl som innehåller det du sparat i mappen.
  • Gå igenom mappen och radera dokument/innehåll i dokument så fort det inte längre behövs.
  • När du slutar som företrädare raderar du hela mappen och dess innehåll.

Tillbaka till sidan dataskyddsförordningen – vad du som företrädare behöver veta